[omrežja]
Vaše poslovne in privatne prostore opremimo s ustreznim električnim in TK (tudi brezžičnim) omrežjem.