[kolokacija]

V našem novem in sodobno urejenem kolokaciskem prostoru vam lahko ponudimo v najem primerno mesto za vaše strežnike in komunikacijsko opremo.

Kolokacija ima dobro povezljivost v internet, brezprekinitveno napajanje (UPS), klima napravo, fizično in tehnično varovanje, kontroliran dostop do opreme. Strežniške omare so primerne za vgradnjo 19" opreme.

Možni so različni načini zakupa prostora: 1HE ali več, del omare (1/2) ali celo omaro (36HE).